39-331 Chorzelów 307, tel. (17) 584 14 83;
Filia: Wola Mielecka 402, 39-300 Mielec
e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu


 Aktualności
 
Koła zainteresowań
 
Przetargi             
 
Projekty Unijne
 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
 
Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna

 

 

 
      Historię Ośrodka Kultury pisało życie
 
W dniu 1 lipca 1975 r. powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury dla Gminy Mielec. Na pierwszej stronie pierwszej kroniki odnotowano: „Siedzibę Gminnemu Ośrodkowi Kultury wyznaczono w Domu Ludowym w Wojsławiu”
 


W dniu 1 września 1978r. zmienia się nazwę na Ośrodek  Kultury Gminy Mielec. 22 września 1990 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie, stwarzając pracownikom wspaniała bazę a dzieciom, młodzieży i dorosłym doskonałe warunki do szerszego uczestnictwa w klubach, kołach zainteresowań oraz organizowanych imprezach kulturalnych.
 
 

Rok 1991 przynosił kolejne zmiany. Nazwa została poszerzona na Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec zs. w Chorzelowie, jednocześnie przyłączyła się do Ośrodka Kultury - sport i Biblioteki Publicznych.
Trzykrotnie zmieniały się nazwy Ośrodka Kultury, zmieniła się siedziba, a Ośrodek Kultury nadal swoją działalnością obejmuje teren Gminy Mielec, graniczącej z miastem z trzech stron. Obecnie Gminę Mielec liczy ponad 12 tysięcy osób zamieszkałych w 13 sołectwach. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi LZS, KGW, OSP organizując wspólne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, plenerowe. Współpracując z 9 Szkołami Podstawowymi i 2 Gimnazjami organizowane są konkursy co najmniej raz w miesiącu, ponadto grupy taneczne czy też wokalne, których członkami jest młodzież szkolna bardzo często uczestniczą w programach artystycznych na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Chorzelowie. Ośrodek Kultury współpracuje również z ościennymi placówkami kultury. Przybliżona ilość uroczystości i imprez kulturalno-rozrywkowych zorganizowanych lub współorganizowanych od otwarcia ośrodka to niebagatelna ilość bo ponad 1500. Wszystkie imprezy realizowane były z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych środowiska, w oparciu o istniejąca bazę i kadrę instruktorska, pozyskując do współpracy naturalnych sojuszników . Poprzez organizacje tak wielu imprez Ośrodek zawsze starał się kultywawać tradycje ojców, upowszechniać kulturę, pozyskiwać dorobek artystyczny i promować talenty.
Nagrody zdobywają zespoły teatralne prowadzone przez instruktorów Ośrodka Kultury, zespoły taneczne) ZPiT „Chorzelowiacy", zespoły Estradowe „Rytm" z Chorzelowa i „Blues" z Podleszan oraz soliści i recytatorzy (22 kluby i koła zainteresowań-członkami są dzieci, młodzież i dorośli). Obecnie instruktorzy Ośrodka Kultury prowadzą następujące zespoły i koła zainteresowań:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy" - działa 13 lat - opiekun: Bożena Telega
 • Klub Tańca Towarzyskiego „Takt"   - działa 6 lat - opiekun Mariusz Sosiński
 • Grupa Taneczna przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie - opiekun Mariusz Sosiński
 • Zespół Tańca Estradowego „Rytm" - działa 5 lata
 • Zespoły Taneczne „Blues" i „Wesołe Nutki" przy Szkole Podstawowej w Podleszanach - działają 4 lata
 • Zespół Tańca Ludowego „Stokrotka" przy Szkole Podstawowej w Złotnikach-działa 5 lata
 • Zespół Taneczny "Relaks" w Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach - działa 3 rok 
 • Grupa Taneczna w Szkole Podstawowej w Książnicach i Zespół Taneczny  "Pląs" w Szkole Podstawowej w Rydzowie - prowadzone są przez Annę Surowiec
 • Zespół Teatralny „Kurtyna" - działa 15 lat, obecnie prowadzony jest przez Tadeusza Wywrockiego i B.Telega
 • Kapela Ludowa „Chorzelowiacy" - opiekun Tadeusz Wywrocki
 • Kółka plastyczne w Szkołach Podstawowych w Rydzowie, Chorzelowie, Książnicach, Podleszanach rozpoczęły działalność od października prowadzone są przez Annę Surowiec
 • Kółko Biblioteczne w Trześni   - opiekun Regina Kopeć- Chruściel Kółko Biblioteczne
 • „Mole książkowe" w Chorzelowie - opiekun Krystyna Dydo Klub Przyjaciół Książki
 • Klub Przyjaciół Książki „Chochliki" w Rzędzianowicach - opiekun Grażyna Hebda 
 • Ludowy Klub Sportowy „SOKiS" Chorzelów - opiekunem z ramienia Ośrodka Kultury jest dyr. Dorota Kieraś - Jędrychowska
Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna