39-331 Chorzelów 307, tel. (17) 584 14 83;
Filia: Wola Mielecka 402, 39-300 Mielec
e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu


 Aktualności
 Koła zainteresowań
 Przetargi             
 
Projekty Unijne 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
 
Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna

 


statystyka


 

P R Z E T A R G I


PRZETARG

 


        Dodano: 11 wrzesień 2015 r. godz. 11.30OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU osobowego marki OPEL VIVARO do przewozu 9 osób.

Więcej informacji na stronie BIP Ośrodka Kultury
 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

 


        Dodano: 18 listopad 2010 r. godz. 11.45


ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 324983-2010 z dnia 2010-11-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Chorzelów
Zakup wyposażenia dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec precyzuje pkt 2.2 SIWZ


Numer ogłoszenia: 327539 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324983 - 2010 data 16.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z s. w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów, woj. podkarpackie, tel. 0-17 58 414 83, fax. 0-17 58 414 83.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: Część nr 3 : IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 27523,96 Oferta z najniższą ceną :0,00/ Oferta z najwyższą ceną:0,00 Waluta : PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Część nr 3 : IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 27583,96 Oferta z najniższą ceną :0,00/ Oferta z najwyższą ceną:0,00 Waluta : PLN.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SOKiS wersja PDF

  


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 17 listopad 2009 r. godz. 11.45


NR P - 7/2009
Mielec, 2009-11-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 7/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie przetarg II powtórzony  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


 

aktualizacja: 16 listopad 2010 godz. 16.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Rozstrzygnięcie przetargu wersja PDF

      

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 17 listopad 2009 r. godz. 11.45


NR P - 7/2009
Mielec, 2009-11-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 7/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie przetarg II powtórzony  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 01 grudzień 2009 godz. 14.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dane wykonawcy:
Meriwa Sp.J.
Al. Warszawska 150
20-824
Lublin

Cena ofert brutto:    52 628,10 zł

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 02 listopad 2009 r. godz. 09.00


NR P - 6/2009
Mielec, 2009-11-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 6/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa strojów ludowych dla dzieci do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie Przetarg II powtórzony ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 17 listopad 2009 godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dane wykonawcy:
Pracownia Strojów Ludowych i Haftu
Stanisława Łukaszczyk
ul. Tatrzańska 132
31-520
Poronin

Cena ofert brutto:    19 910,56 zł

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 16 październik 2009 r. godz. 12.00


NR P - 5/2009
Mielec, 2009-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 5/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa pianina  do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 17 listopad 2009 godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dane wykonawcy:
Sklep Muzyczny Kam-i
ul. Dmowskiego 1c
18-400 Łomża

Cena ofert brutto:    13 000 zł
 


        Dodano: 16 październik 2009 r. godz. 12.00


NR P - 4/2009
Mielec, 2009-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 4/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa strojów ludowych dla dzieci do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 17 listopad 2009 godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Przetarg nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 


        Dodano: 16 październik 2009 r. godz. 12.00


NR P - 3/2009
Mielec, 2009-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 3/2009 Nazwa zadania: ,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 17 listopad 2009 godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Przetarg nierozstrzygnięty.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 16 październik 2009 r. godz. 12.00


NR P - 2/2009
Mielec, 2009-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 2/2009
Nazwa zadania:
,, Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz. urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF


        aktualizacja: 17 listopad 2009 godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dane wykonawcy:
Sklep Muzyczny Kam-i
ul. Dmowskiego 1c
18-400 Łomża

Cena ofert brutto:    58 965,04 zł

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


        Dodano: 23 lipiec 2009 r. godz. 13.00


NR P - 1/2009
Mielec, 2009-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 1/2009
Nazwa zadania:
,, Remont wnętrza oraz zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów
www.sokis.gmina.mielec.pl
E-mail
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...
Godz urzędowania 8.00 do 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Przetarg wygrał Zakład Budowlano Handlowo Produkcyjny "Bron Bud" Podleszany 310, 39-300 Mielec za cenę netto 299.475,05 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł 05/100. Cena brutto: 365.359,56 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 56/100). Uzyskał 100 punktów.

Pozostali oferenci:                                                                                               ZRB Roman Olszowy, Kosowy 73 36-107 Przyłęk. Kwota netto: 302161,83 zł, kwota brutto: 368637,43 zł. Uzyskał 99 punktów.

PUH Profi Anna Bawoł, ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec. Kwota netto: 315599,64 zł,    kwota brutto: 385031,56 zł. Uzyskał 95 punktów.

REM Sp.z o o , ul. Szybowcowa 1a, 39-300 Mielec. Kwota netto: 376000,00 zł, kwota brutto: 458720,00 zł. Uzyskał 80 punktów.

  
Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna