Święto Folkloru w Gminie Mielec

Blisko dwadzieścia zespołów tanecznych oraz kapel ludowych zaprezentowało się w niedzielę na XI Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów 2018”. Po za wydarzeniami na scenie przez cały czas uczestnicy mogli próbować tradycyjnych potraw regionalnych oraz obserwować pokazy rękodzieła i tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, prezentowanych przez ponad 30 wystawców.

 
Zebrane zespoły, opiekunów, choreografów, muzyków i publiczność przywitał Damian Małek pełniący obowiązki Dyrektora SOKiS. Następnie swoje słowa do zebranych skierowała Bożena Telega, kierownik ZPiT „Chorzelowiacy”, pomysłodawczyni oraz koordynator Jarmarku. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Józef Piątek Wójt Gminy Mielec. – Bardzo się cieszę, że tak dużo osób kultywuje tradycję naszych ojców. To dzięki Wam nasz narodowy duch oraz nasza tożsamość nigdy nie zaginie. Dziękuje wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Dziękuje rodzicom którzy, wspólnie ze swoimi pociechami angażują się ten szczególny rodzaj kultury. Dziękuję tancerzom, choreografom oraz muzykom, że wkładają całe serce w prace z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Dziękuję również organizatorom, że spinają to wszystko w całość i dają nam możliwość uczestniczyć w tak wyjątkowych przeglądach  – powiedział w trakcie otwarcia Wójt. - „Roztańczony Chorzelów” to święto folkloru podczas którego spotykają się zespoły i kapele, aby poprzez swoje prezentacje dbać o pielęgnowanie tradycji i tożsamości narodowej. Wydarzenie to ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i tanecznej. To także konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych, młodzieżowych  i seniorskich zespołów  tańca  ludowego oraz kapel ludowych. Poza wydarzeniami na scenie to również stoiska wystawiennicze tradycyjnego rzemiosła, tradycyjnych potraw, rękodzieła artystycznego – dodała Bożena Telega.
Na tegorocznym Jarmarku zaprezentowało się 15 zespołów folklorystycznych i 4 kapele ludowe. Na chorzelowskiej scenie zobaczyć było można ZT „Figielek I”, Zespół Tańca „Figielek II”, ZPiT „Mały Łańcut”, ZPiT „Mini Markusy”, ZPiT „Lesiaki”, DZTL „Chabry”, ZT „Borowiacy”, ZPiT „Wolanie”, ZPiT „Małe Markusy”, ZPiT „Mały Łańcut” gr. starsza, ZPiT „Chorzelowiacy”, RZT „Pogórzanie”, ZPiT „Karpaty”, ZPiT „Borowiacy”, ZPiT „Wiercany”, KL „Padwianie”, KLRZT „Pogórzanie”, KLMDK w Łańcucie, KL „Grochowiacy”.
Prezentacje sceniczne oceniała komisja artystyczna w składzie: Alina Kościółek-Rusin, choreograf, Nina Wojturska, choreograf, Jacek Ścibor, muzyk, Kazimierz Bober, muzyk. Jury szczególną uwagę zwracało na wierność i oryginalność prezentacji, reżyserię i kompozycję programu, dbałość i sposób noszenia stroju, stylowość i charakter programu, jednolitość stylistyczną w prezentacji scenicznej, poziom wykonawczy, interpretację, wartości artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny. Po obejrzeniu i wysłuchaniu  wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać:
W kategorii  zespołów tanecznych
I kategoria wiekowa (6-9 lat)
I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Zespół Pieśni i Tańca „Mały Łańcut”
II Nagroda Dyrektora SOKiS - Zespół Pieśni i Tańca „Mini Markusy”
III Nagroda - Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki”
Wyróżnienie - Zespół Tańca „Figielek I oraz Zespół Tańca „Figielek II

II kategoria wiekowa (10-15 lat)
I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”
II Nagroda Dyrektora SOKiS - Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”
III Nagroda - Zespół Pieśni i Tańca „Małe Markusy”
Wyróżnienie - Zespół Tańca „Borowiacy”

III kategoria wiekowa (16-19 lat)
I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Zespół  Pieśni i Tańca „Mały Łańcut” gr. starsza
Wyróżnienie - Dziewczęcy Zespół Tańca Ludowego „Chabry”
           
IV kategoria wiekowa (20 lat i więcej)
I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Zespół  Pieśni i Tańca  „Wiercany”, Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” , Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”
Wyróżnienie - Zespół Tańca „Borowiacy”

W kategorii kapele ludowe
II Nagroda Dyrektora SOKiS - Kapela Ludowa Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, Kapela Ludowa „Padwianie”,
III Nagroda - Kapela Ludowa „Grochowiacy”, Kapela Ludowa Regionalnego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie”
Nagroda Specjalna  - Maria Malisz, solistka Kapeli  „Pogórzanie”  

Kończąc  odczytanie protokołu  Komisja Artystyczna  stwierdziła, że jest pełna uznania dla tancerzy, choreografów, muzyków za wysoki poziom artystyczny prezentowany podczas Jarmarku oraz za pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, tańca i śpiewu ludowego.  
Dodatkową atrakcją dla widzów  podczas obrad Komisji Artystycznej był  program piosenek i tańców Starej Warszawy w wykonaniu Chorzelowskiej Grupa Teatralnej i ZPiT „Chorzelowiacy”. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna  z zespołem „Braders”.

Patronat Honorowy nad Jarmarkiem objął Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec a partnerem wydarzenia zostało Województwo Podkarpackie. Organizacją wydarzenia zajął się Samorządowy Ośrodek Kultury i Sporu Gminy Mielec, korzystający z gościnności terenów Parafii pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie.