Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych

SOKiS Gminy Mielec

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., SOKiS informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec
  z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  i nr telefonu: (17) 774 56 68.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.