INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Nazwa stanowiska:

 Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie

 Informuję, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie został/a wybrany/a Pan/i Damian Małek zamieszkały/a w Chorzelowie.

 Uzasadnienie decyzji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz spełniającą wymagania dodatkowe, i osiągnęła pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                  Wójt Gminy Mielec

               /-/Józef Piątek

Załączniki do ogłoszenia:

informacja o wynikach konkursu.docx