Nowy Rok Szkolny z Nową Salą Gimnastyczną

W niedzielę - 4 września 2022 roku odbyło się oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książnicach.

Uroczystość, którą prowadził Damian Małek - dyrektor SOKiS, miała miejsce w nowym obiekcie sportowym i odbyła się w obecności zaproszonych gości, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wśród znamienitych gości znaleźli się: pan Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy Mielec, proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Książnicach - ks. Marek Zaborowski oraz były proboszcz - ks. Józef Baczyński, pan Tomasz Ortyl - Wicewójt, pani Barbara Szwakop - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, radni Gminy Mielec, dyrektorzy szkół Gminy Mielec, sołtysi sołectw: Boża Wola, Goleszów, Książnice, przedstawiciele wykonawcy, przedstawiciele instytucji, z którymi szkoła współpracuje i współpracowała, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz powitaniu przybyłych na uroczystość gości głos zabrała pani Renata Koba - dyrektor ZSP w Książnicach, która przedstawiła wiele ciekawych faktów z historii szkoły, a następnie wyraziła ogromną radość z powstania nowej sali gimnastycznej, gdzie każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje talenty sportowe oraz uczestniczyć w zdrowej wzajemnej rywalizacji. Podkreśliła, że wspaniały budynek sali, na który społeczność Książnic, Goleszowa i Bożej Woli czekała wiele dziesiątków lat, to powód do satysfakcji i zadowolenia, ale także dowód na to, że marzenia się spełniają, że władze samorządowe wsłuchują się w głos mieszkańców i pozytywnie reagują na ich potrzeby.

Następnie podziękowała wszystkim tym, którzy byli zaangażowani i wspierali realizację tej inwestycji. Szczególne zaś słowa podziękowania skierowała do pana Józefa Piątka – Wójta Gminy Mielec.

Potem głos zabrał współgospodarz uroczystości - Wójt Gminy Mielec, przedstawiając w swoim wystąpieniu rys historyczny budowy, źródła jej finansowania oraz krótką charakterystykę obiektu.

- Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj wspólnie świętować otwarcie tej wspaniałej sali gimnastycznej, która, mam nadzieję będzie długo służyć całej lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji dobiegła wreszcie końca. I na pozór wcale nie trwała tak długo. Jak dobrze pamiętam w czerwcu poprzedniego roku spotkaliśmy się tu na placu aby wkopać tą symboliczną łopatę i oficjalnie rozpocząć budowę. Przypomnę tylko, że budowa sali gimnastycznej to długo oczekiwana inwestycja, na którą samorząd Gminy Mielec przeznaczył 2 490 755,96 złotych . Ponadto roboty towarzyszące jak m.in. kotłownia, zagospodarowanie terenu, odwodnienie itp. to wartość blisko 250 tyś zł. Ale ta inwestycja nie byłaby realizowana jakby Gmina nie pozyskała na ten cel środków zewnętrznych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 230 000,00 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej powiedział Wójt

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu. Podczas uroczystości

głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy pan Bogdan Cygan, który stwierdził, że nowa sala będzie służyć całej społeczności lokalnej przez następne pokolenia oraz stworzy dzieciom lepsze możliwości rozwoju fizycznego. Wszystkim użytkownikom nowo wybudowanej sali gimnastycznej życzył sukcesów sportowych i satysfakcji z osiąganych wyników.

Kontynuując uroczystość uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolne zaprezentowały bogatą, dynamicznie przebiegającą część artystyczną, na którą złożyły się występy taneczne, popisy wokalne i krótkie scenki teatralne. Młodzi artyści wzbudzili zachwyt zaproszonych gości oraz dostarczyli zebranym wielu niezapomnianych wrażeń. Po przepięknym występie uczniów słowa podziękowania skierowali do Wójta Gminy Mielec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Pod wrażeniem obiektu i tempa realizacji był również Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos. - Dziś możemy się przekonać, że marzenia się spełniają. Od ponad 30 lat wszyscy wskazywali konieczność budowy sali gimnastycznej, tu w Książnicach, jednak na słowach się kończyło. Dziś dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządem i rządem, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki powstała sala gimnastyczna wraz z zapleczem, która służyć będzie nie tylko uczniom szkoły, ale również wszystkim mieszkańcom Bożej Woli, Goleszowa i Książnic - powiedział Poseł.

W godzinach popołudniowych jako impreza towarzysząca otwarciu nowo wybudowanej sali gimnastycznej na terenie wokół szkoły odbył się Festyn Rodzinny. Jego organizatorami byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książnicach oraz SOKiS w Chorzelowie. Patronatem honorowym imprezę objął pan Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec .

Organizatorzy dla uczestników festynu przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich m.in.: gry i zabawy z animatorem, zmagania sportowe, konkursy z nagrodami, pokazy akrobatyki, szermierki, występy artystyczne, pokaz zajęć zumby, pokazy strażackie, stoiska z regionalnymi potrawami, mobilne planetarium, zjeżdżalnie pneumatyczne, malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, brokatowe tatuaże, skręcanie balonów, małą gastronomię: kiełbaski, frytki, watę cukrową, popcorn.

Impreza była bardzo udana, wszyscy świetnie się bawili, każdy znalazł coś dla siebie, zarówno dzieci jak i dorośli.