Gramy na czym mamy

Dzięki programowi „Infrastruktura Domów Kultury 2022” przygotowanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Ośrodka Kultury w Chorzelowie trafi trzydzieści tysięcy złotych, przeznaczonych na zakup nowych instrumentów muzycznych.

Łącznie do programu wpłynęło blisko 870 wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja wyłoniła 161 beneficjentów, wśród których znalazł się również chorzelowski Ośrodek. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka dokona wymiany zużytych instrumentów muzycznych, a także zakupi nowe, które pozwolą poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną. W ramach zadnia zaplanowana jest dostawa m.in. gitar klasycznych, skrzypiec, altówki, kontrabasu, ukulele, keyboardów, pianina elektrycznego, klarnetu, kalimby, bębnów djembe.

Celem programu „Infrastruktura Domów Kultury” 2022 jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Łączny koszt realizacji zadania pn. „Gramy Na Czym Mamy - dostawa nowych instrumentów muzycznych dla SOKiS” wynosi czterdzieści tysięcy złotych.