Lachy Sądeckie w Gminie Mielec

Dzięki programowi „Etno Polska. Edycja 2023” przygotowanemu przez Narodowe Centrum Kultury do Ośrodka Kultury w Chorzelowie trafiło w tym roku dwadzieścia trzy tysiące złotych przeznaczone na zakup nowych strojów ludowych.

Łącznie do programu, którego głównym celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. wpłynęło ponad 2000 wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja wyłoniła 345 beneficjentów, wśród których znalazło się zadanie pod nazwą „Zauroczeni Sądecczyzną - zakup strojów Lachów Sądeckich dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie”. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka zakupiła 6 kompletów strojów damskich składających się z: koszul, spódnic haftowanych i butów oraz 6 kompletów strojów męskich składających się z: kamizel, koszul, spodni, pasów, ciosków i butów. Dzięki tym strojom oraz przeprowadzonym warsztatom ZPiT „Chorzelowiacy” będzie mógł przybliżyć lokalnej społeczności zwyczaje, obrzędy, muzykę, śpiew, gwarę i tańce Ziemi Sądeckiej.

- „Chorzelowiacy”, kochają i promują głównie folklor Podkarpacia i regionu, ale bardzo często sięgamy również po folklor sąsiadujących regionów. Zafascynowani jesteśmy bogactwem regionu Sądecczyzny. Oryginalność tamtejszych tańców, gwary, strojów z charakterystycznymi haftowanymi męskimi kamizelkami i spodniami, skórzanymi, szerokimi pasami, cioskami, haftowanymi koszulami męskimi i damskimi, gorsetami i haftowanymi spódnicami, zachęciły nas do zgłębienia tej okolicy. Zakupione stroje pozwolą nam także poszerzyć programy artystyczne Zespołu o folklor taneczny naszych południowych sąsiadów - przekazuje Bożena Telega-Kuźnik, kierownik i choreograf Zespołu.

- Tego rodzaju dofinasowania i programy są dla nas niezwykle istotne, ponieważ dzięki nim możemy przybliżać społeczeństwu różne regiony etniczne naszej Ojczyzny. Każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy i naleciałości, których nie sposób byłoby zaprezentować szerszej publiczności bez wiernych, różnobarwnych i ręcznie wykonanych strojów. Kultura ludowa stanowi niezwykle istotny element naszego jestestwa i naszym obowiązkiem jest jej kultywowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom. Niestety wiąże się to również z nakładami finansowymi, które wielokrotnie nie są osiągalne dla instytucji kultury. Dlatego też, jeśli pojawia się taka możliwość, korzystamy z zewnętrznych dofinansowań, aby polskie tańce ludowe, muzyka, tradycje i zwyczaje nie zostały zapomniane i fascynowały następne pokolenia - informuje Damian Małek, dyrektor SOKiS.  

Program EtnoPolska zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców i wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023. Wkład własny SOKiS Chorzelów wyniósł 8 tysięcy złotych.