Lachy Sądeckie w chorzelowskiej garderobie

Dzięki programowi „Etno Polska 2023” przygotowanemu przez Narodowe Centrum Kultury do Ośrodka Kultury w Chorzelowie trafi w tym roku dwadzieścia trzy tysiące złotych przeznaczone na zakup nowych strojów ludowych.

Łącznie do programu wpłynęło ponad 2000 wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja wyłoniła 345 beneficjentów, wśród których znalazł się również chorzelowski Ośrodek. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka zakupi 6 kompletów damskich i 6 kompletów męskich strojów Lachów Sadeckich, będących niezbędnym środkiem do przybliżenia społeczności lokalnej zwyczajów, obrzędów, muzyki, śpiewu, gwary i tańców Ziemi Sądeckiej. – To wspaniała wiadomość zarówno dla Ośrodka Kultury, który poszerzy swoją garderobę jaki i dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, dla których bieżący rok jest szczególny, związany z jubileuszem 30-lecia działalności. Tym razem szeroki repertuar Zespołu wzbogaci się o kolejny region etnograficzny, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023”. Takie dofinasowania są niezwykle istotne ponieważ pozwalają wielu instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom kultywować i pielęgnować najważniejsza dla nas kulturę ludową – informuje Damian Małek, dyrektor SOKiS.  

Głównym celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. W tym roku łącznie na ten cel przeznaczone zostanie 12 000 000 złotych.