Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe wybrane

We wtorkowy wieczór (19.12) poznaliśmy osoby oraz instytucję, które przygotowały najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe wykonane w ramach Konkursu „Do szopy hej Pasterze” organizowanego przez Fundację „Popieram Życie Miodem Słodzone” oraz Pasiekę Maciejka. Partnerem wydarzenia był Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, a patronat honorowy nad plastyczno-rękodzielniczymi zmaganiami objął Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Jak przekazują organizatorzy głównym celem konkursu było kultywowanie tradycji wykonywania szopek na Boże Narodzenie z zastosowaniem zachowanych w przekazie charakterystycznych elementów regionalnych, ożywienie zainteresowania rodzimą obrzędowością Świąt Bożego Narodzenia, dostrzeganie i rozwijanie estetycznej wrażliwości i talentu plastycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja społeczności.

Na konkurs wpłynęło ponad 160 prac, z których najliczniejszą grupę stanowiły szopki przygotowane przez Mieszkańców Gminy Miele, których było ponad 40. Sama uroczystość dekoracji miała również gminny akcent, ponieważ o oprawę artystyczną wydarzenia i świąteczny klimat zadbały solistki Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” Gabriela Białek, Kinga Budak, Gabriela Ciemięga, Julita Małek, a oprawą techniczną uroczystości dekoracji zajęli się pracownicy Ośrodka Kultury. – Jestem bardzo miło zaskoczony zarówno ilością, różnorodnością, techniką wykonania oraz zastosowanymi materiałami. Każdemu twórcy, osobom pomagającym, gdyż w przypadku tych najmłodszych angażowali się również rodzice, należą się olbrzymie słowa uznania, podziwu i gratulacji. Ale nie było by nas tu gdyby nie Państwo Elżbieta i Jacek Warcholakowie, którzy byli inicjatorami i siłą napędową tego konkursu. Często mamy okazje wspierać organizowane przez nich inicjatywy i dumni jesteśmy, że tak wspaniali ludzie z tyloma pomysłami na swoja siedzibę wybrali naszą Gminę. Dziś spotykamy się na pierwszej edycji konkursu, a jak wiadomo początki są zawsze najtrudniejsze, lecz dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób, instytucji i organizacji wypełniliśmy jedną cześć galerii. Życzę więc i przekonany jestem, że za rok tych wyjątkowych świątecznych dział sztuki będzie jeszcze więcej, a za kilka lat pewnie zacznie brakować powierzchni wystawienniczej – powiedział w trakcie dekoracji Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec oraz patron Honorowy Wydarzenia.

Ostatecznie po przeprowadzonej ocenie przez powołaną komisję artystyczną w osobach Doroty Sitko – grafika, Edwarda Kociańskiego – plastyka, Tomasza Łępy – redaktora Radia LELIWA oraz Jacka Tejchmy – etnografa i przewodzącego, organizatorzy postanowili przyznać:

Kategoria dzieci i młodzież

Wyróżnienie – Grupa „Mądre Sówki” – Samorządowe Przedszkole w Podleszanach

Wyróżnienie – Julia Kądziela, Mielec

III nagroda – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, grupa „Motylki”, Mielec

II nagroda – Laura Kalicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borowa

I nagroda – Studio art. GOYA – Warsztaty plastyczne, Chorzelów

Kategoria dorośli

Wyróżnienie – Zofia Frankowicz, Katarzyna Dub-Frankowicz, Dulcza Mała

Wyróżnienie – Rafał Misiąg, Mielec

III nagroda – Klub Seniora „Natura”, Mielec

II nagroda – Krzysztof Ziomek, Chorzelów

I nagroda – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Mielec

Wystawę można oglądać do 8 stycznia 2024 w holu Galerii Navigator.