Wolontariusze z Gminy Mielec

W środę (29.11) w Samorządowy Centrum Kultury w Mielcu odbyła się II Mielecka Gala Wolontariatu organizowana przez Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa oraz
Fundację Prometeo.

Wydarzenie, które poprowadził Damian Małek, Dyrektor SOkiS, było ukłonem w stronę tych, którzy mimo codziennych obowiązków znajdują czas i siłę, aby pomagać innym. Jak wskazują pomysłodawcy Gali taka bezinteresowna pomoc ludzi dobrej woli jest nieoceniona, a w sytuacjach kryzysowych często staje się fundamentem, bez którego nawet najlepsze inicjatywy, nie miałyby szans na powodzenie.

Jesteśmy niezwykle dumni, że w trakcie wydarzenia tak silna grupa wolontariuszy z naszej Gminy mogła odebrać nagrody i wyróżnienia. Gala była okazją również do wręczenia naszemu mieszkańcowi Erwinowi Żebro medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Erwin otrzymał również I nagrodę w Kategorii Indywidualnej II Mieleckiej Gali Wolontariatu. Nagrodę specjalną GRAND PRIX 2023 za całokształt swojej działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa odebrał Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”. Wśród wielu gości zaproszonych do dokonania ceremonii dekoracji znalazł się również Józef Piątek Wójt Gminy Mielec. Na początku Gali wręczono również medale za wspieranie prowadzonych przez Caritas Polska, akcji charytatywnych. Wśród grona wyróżnionych znalazł się ks. Andrzej Rams, Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie. Medale „MISERICORS” czyli „Miłosierny sercem” Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymał ks. Jan Tomczyk, Proboszcz Parafii pw. Świętego Wojciecha w Trześni oraz Pani Małgorzata Leśniak, prowadząca Chór Parafialny „Laudate deo” działający przy Parafii pod wezwaniem Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.

Ponadto wśród licznej kategorii grupowej wyróżnienia otrzymali przedstawiciele:

Organizacji katolickich

Chór „Laudate deo” działający przy Parafii pod wezwaniem Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Caritas Parafii św. Wojciecha w Trześni

Kuria Legionu Maryi pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie

Stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności

Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone” z Książnic

Kół Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Chorzelowskiej

Jednostek OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mieleckiej

Ochotnicza Straż Pożarnej w Chrząstowie

Szkół i organizacji realizujących cele oświatowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rydzowie

Szkolnych Kół Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół w Chorzelowie

Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książnicach

Organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży:

Przyjaciele Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”

 

Wśród wielu wyróżnionych wolontariuszy w kategorii indywidualnej Kapituła Gali dostrzegła również pracę mieszkańców Gminy Mielec.

W poszczególnych kategoriach wyróżnienia otrzymały:

Osoby wspierające działalność Kościoła Katolickiego

Pan Krzysztof Szymański

Działacze stowarzyszeń patriotycznych

Pani Maria Wilk

Pan Maksymilian Duszkiewicz

Szkolni Koordynatorzy Wolontariatu oraz osoby wspierające uczniów w ich działaniach

Pani Anna Foryt

Strażacy Ochotnicy

Druh Andrzej Kantorowski

Druh Tomasz Jasiński

Koła Gospodyń Wiejskich

Pani Danuta Wiącek

Osoby angażujące się w sprawy społeczności lokalnej

Pan Piotr Gamracy

Pan Zbigniew Wicherski

Pan Zbigniew Kuraś

 

Zdjęcia za hej.mielec.pl oraz facebook.com/Kapinos.Fryderyk