Niezwykłe opowieści

Pod hasłem „Niezwykłe opowieści” rozgrywany jest tegoroczny konkurs Literatura i Dzieci.
W czwartek w Ośrodku Kultury w Chorzelowie odbyły się eliminację gminne, które wyłoniły prezentację do etapu rejonowego. Źródłem pomysłów tegorocznych występów były podania i legendy. Komisja artystyczna w składzie Grażyna Świerczyńska, instruktor teatru Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem oraz Joanna Stachowicz, Kierownik Sekcji Fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu nominowała do występów w etapie rejonowym konkursu osiem prezentacji, wręczyła również cztery wyróżnienia. Słowa uznania i gratulacje złożyli artystom Ryszard Szostak, Radny Gminy Mielec oraz Ireneusz Sienkiel, Sołtys Książnic, którzy przyglądali się wszystkim występom.
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności oraz promocja dokonań artystycznych dzieci.
Lista laureatów:
I kategoria  wiekowa - Klasy 0-II Szkoły Podstawowe
Recytacja
Nagrody:
Emilia Strzelczyk – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
Kinga Budak – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
Gabriela Ciemięga – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
Wyróżnienia:
Gabriela Białek – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
Zofia Paterak – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
Inscenizacja:
Martyna Surdej, Aleksandra Szostecka, Martyna Cisło, Szymon Kaczmarczyk, Eryk Ważny –Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej

II kategoria  wiekowa - Klasy III-V Szkoły Podstawowe
Recytacja
Nagrody:
Maria Brzozowska – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
Iwona Smagacz – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
Jakub Dyduła – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
Sonia Stachura – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
Wyróżnienia:
Aleksandra  Nowak – Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach
Natalia Zięba – Szkoła Podstawowa w Chorzelowie

III kategoria  wiekowa - Klasy VI-VIII Szkoły Podstawowe
Recytacja
Nagrody:
Gabriela Cisło – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
Wyróżnienia:
Zuzanna Opałacz – Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej