Drugi, ale nie ostatni „Dzień Dobra” w Gminie Mielec

W niedziele (23.04) na terenach rekreacyjnych przy Parafii św. Wojciecha w Trześni odbył się Festyn: „Rodzina – mam dla Ciebie czas” pod patronatem Caritas Diecezji Tarnowskiej - wydarzenie wiodące w diecezji tarnowskiej - w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas Polska „Dzień Dobra”.

Słoneczne popołudnie wypełniły liczne, atrakcje: wspólne animacje i zabawy, zmagania sprawnościowo-pożarnicze, pokaz sprzętu Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Komendy Policji w Mielcu, degustacje potraw oraz działania profilaktyczne, a to wszystko w miłej i rodzinnej atmosferze. Świętowanie dobroczynności poprzedziła uroczysta Msza święta w intencji rodzin koncelebrowana przez Księdza Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Trześni Jana Tomczyka, Wicedyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej Księdza Krzysztofa Majerczaka i Księdza Pawła Dobrowolskiego, pod przewodnictwem Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej Księdza Zbigniewa Pietruszki, podczas której uczestnicy dziękowali Bogu za wszelkie dobro, a kaznodzieja – ks. Paweł przypominał jak ważna jest modlitwa i troska o dobre relacje w budowaniu wspólnoty rodzinnej. Tegoroczny Dzień Dobra dodatkowo został ubogacony dobrem społecznym: oddaniem mieszkańcom do użytku nowego parkingu z nawierzchnią bitumiczną o pojemności ponad 100 aut oraz przekazaniem sprzętu nagłośnieniowego dla lokalnego klubu sportowego, jednostki OSP oraz innych organizacji działających na terenie miejscowości. - Chciałem Wam podziękować za to, że jesteście i to tak licznie. Swoim udziałem i uczestnictwem przekazujecie to dobro i zaszczepiacie nim innych. Są wśród nas wszyscy którzy powinni tu być, czyli księża, dyrektorzy, parlamentarzyści i mieszkańcy Trześni i sąsiednich miejscowości. Dziś przy okazji Dnia Dobra przekazujemy do użytku nowy parking, a także sprzęt nagłośnieniowy, które na pewno przyczynią się do szerzenia dobra. Życzę dobrej zabawy i myślę, że jest to drugi, ale nie ostatni Dzień Dobra, że właśnie rozpoczyna się długotrwała i długofazowa impreza dobra, która będzie czyniona nie tylko dziś ale przez cały rok - zwrócił się do zebranych Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

W dalszej kolejności wydarzenie przeniosło się na tereny parafialne - Kochani, dzielenie się dobrem pomnaża to dobro i jest go coraz więcej. Za chwilę poznamy wszystkich dobrodziejów, darczyńców i ofiarodawców i to świadczy jak wielkie jest dobro i jak pozytywnie jest ono zaraźliwe. Jeśli ktoś doświadczył dobra będzie się chciał nim dzielić i za to Wam wszystkim wielkie Bóg zapłać - zwrócił się do uczestników festynu Ks. Jan Tomczyk, Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Trześni.

W trakcie wydarzenia nie brakowało występów artystycznych przygotowanych przez Orkiestrę Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza z Mielca, uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół w Trześni oraz Filii Ośrodka Kultury z Woli Mieleckiej. „Bagatella” Catering oraz Koła Gospodyń z Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej, Szydłowca i Trześni, Społeczność Zespołu Szkół w Trześni, Duszpasterska Rada Parafialna oraz jednostka OSP w Trześni zadbała o wszystkich obecnych przygotowując tradycyjne potrawy regionalne oraz grochówkę wojskową podawaną wprost z kuchni polowej. Dzieci, młodzież i całe rodziny aktywnie zaangażowały się w zmagania sprawnościowe, profilaktyczne oraz strażackie. Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy zorganizował na festynie rodzinnym „Wioskę Rycerską", w której odbyło się m. in szkolenie w walce mieczem, szkolenie łucznicze, zabawy średniowieczne, pisanie gęsim piórem. Apostolska Grupa Młodzieżowa i Diakonia Muzyczna malowała buzie i prowadziła animacje z najmłodszymi. Jednostka Powiatowej Straży Pożarnej wraz z Jednostkami OSP zaprezentowały dawny i obecny sprzęt przeciwpożarowy. Komenda Powiatowa Policji w Mielcu we współpracy z Zespołem Szkół w Trześni prowadziła w trakcie festynu działania profilaktyczne z użyciem alko-gogli, narko-gogli i gogli IT, które zakończyły się konkursem. Uczestnicy wszystkich zmagań i wszelkich aktywności otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów oraz zakupione w ramach realizacji przez szkołę programu profilaktycznego wspierającego alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Wydarzenie było również okazją do złożenia podziękowań wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację festynu. - Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom za to wspaniałe dzieło, które realizujecie. Dziękuję również wszystkim którzy angażują się w takie działania, szczególnie podczas pandemii koronawirusa czy teraz przy tej strasznej wojnie jaka toczy się na Ukrainie. To dobra wraca, albo powróci” - zwrócił się do zebranych Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm RP.

Festyn był też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim sponsorom i partnerom tego wydarzenia, organizatorom, uczestnikom i zaproszonym gościom, do których słowami autora Meister Echart zwróciła się koordynatorka wydarzenia Celina Szymańska. - Gdyby jedyną modlitwą, jaką odmówisz w życiu było słowo „Dziękuję” - to wystarczy. Po dziękczynieniu Panu Bogu, pragniemy podziękować wszystkim za wszelkie dobro, a szczególnie za wielkie dobro, jakiego doświadczyli nasi młodzi parafianie - wolontariusze Szkolnych Kół Caritas przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni i przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, podczas dwudniowej wycieczki do Warszawy. To wielkie wydarzenie i wielki prezent, który zawdzięczamy Panu Fryderykowi Kapinosowi Posłowi na Sejm RP - mówiła dalej Celina Szymańska. Po jej słowach młodzież wręczyła specjalne podziękowania Posłowi Fryderykowi Kapinosowi, Księdzu Zbigniewowi Pietruszce  - Dyrektorowi CDT, Józefowi Piątkowi - Wójtowi Gminy Mielec i Dyrektorowi ARP oddział w Mielcu Waldemarowi Barnasiowi. Podziękowania Otrzymali również wszyscy sponsorzy. Organizatorami Festynu ”Rodzina mam dla Ciebie czas” byli: Parafia św. Wojciecha w Trześni, Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, Zespół Szkół w Trześni, Szkolne Koła Caritas przy SP im. św. Jana Pawła II w Trześni i przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Jednostki OSP w Trześni i Woli Chorzelowskiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej, Szydłowcu i Trześni.