Odznaki Meritis pro Familia wręczone

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg na wniosek Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa nadała mieszkańcom naszego regionu odznaki honorowe „Meritis pro Familia – zasłużony dla rodziny”. Uroczystość dekoracji odbyła się w sobotę (09.09) podczas Uroczystej Sumy Odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.  

Odznaka będącą wyrazem uznania dla osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnej społeczności, ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych.

W sobotę z rąk Posła Na Sejm Fryderyka Kapinosa, Senatora RP Zdzisława Pupy oraz Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka honorowe odznaki odebrali:

Pani Janina Midura za pełną oddania, niestrudzoną działalność społeczną dla dobra mieszkańców gminy Wadowice Górne. Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, kultywowanie rodzimych tradycji oraz umacnianie wartości rodzinnych i chrześcijańskich. A także za podejmowanie inicjatyw z pożytkiem dla społeczności całego regionu.

Państwo Małgorzata i Stanisław Kramarz za wychowanie piętnaściorga dzieci w duchu miłości, życzliwości i szacunku do drugiego człowieka. W szczególności za upowszechnianie piękna tradycyjnego modelu rodziny oraz za kształtowanie w młodym pokoleniu postawy patriotycznej, poszanowania dla wiary i polskiej obyczajowości.

Ksiądz Andrzej Rams w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej, upowszechnianie własnym przykładem idei wrażliwości wobec bliźniego oraz za pełną zaangażowania działalność na rzecz rodzin Ziemi Mieleckiej. W szczególności za promowanie zasady nierozerwalności małżeństwa, a także za ofiarną działalność wychowawczą nakierowaną na rozwijanie w dzieciach i młodzieży miłości do Ojczyzny.