W Grę Wchodzi Kultura

Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec wspólnym filmem postanowili podziękować wszystkim za tegoroczny semestr artystyczny, który z powodu koronawirusa był dużo krótszy niż planowano.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 marca zawieszono działalność instytucji kultury, związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz prowadzeniem zajęć artystycznych. Niestety stan epidemii nie pozwolił na powrót uczestników zajęć w formule „twarzą w twarz”. Odwołano również zaplanowane eventy, festyny i wydarzenia plenerowe. Część zajęć prowadzona była zdalnie. Z czasem na ograniczonych warunkach otwarto również Biblioteki. Instruktorzy i bibliotekarze chorzelowskiego Ośrodka Kultury filmem postanowili podziękować wszystkim, którzy w tych trudnych czasach dostosowali się do panujących warunków. Film jest również zachętą do powrotu w szeregi Ośrodka jeśli tylko pozwoli na to rygor sanitarny. Scenariuszem, zdjęciami i montażem zajęła się Karolina Kędzior.