Ośrodek Kultury i Biblioteki z ograniczeniami

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii chorzelowski Ośrodek Kultury ogranicza swoją działalność.

W związku z powyższym, z dniem 7 listopada 2020r. instytucja ogranicza dla publiczności, czytelników i użytkowników zewnętrznych dostęp do budynku głównego w Chorzelowie, Filii w Woli Mileckiej oraz Filii Bibliotecznych w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach.

Zawieszone zostają również grupowe zajęcia taneczne, plastyczne, sportowe oraz warsztaty rękodzielnicze, które odbywały się w formie stacjonarnej. Część z nich przeprowadzona zostanie w formie zdalnej, o czym w najbliższym czasie, poinformują instruktorzy.

Po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego, dostępnej pod linkiem

Zarzadzenie_07_05_2020_ograniczenieSOKiS.pdf

przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego Ośrodek Kultury dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć wokalnych i muzycznych w formie stacjonarnej w zakresie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; nagrań fonograficznych i audiowizualnych; wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.