Odkrywamy radość wspólnego czytania w bibliotece w Trześni

W minionym tygodniu rozpoczął się cykl spotkań czytelniczych dla najmłodszych dzieci z przedszkola i klasy "zerowej" ze Szkoły Podstawowej w Trześni.

Każda z przybyłych grup dzieci wysłuchała innego tekstu książeczki - grupy przedszkolaczków słuchały "Tupcia  Chrupcia urodzinowego prezentu"  E. Piotrowskiej oraz "Plonu przyjaźni Kubusia Puchatka i przyjaciół".
Dzieci z "zerówki" zapoznały się z krótką, wierszowaną biografią św. Jana Pawła II z książeczki E. Stadtmüller  "Z Wadowic do nieba" w związku z obchodami XVIII Dnia Papieskiego 14 X 2018 r. i 40-leciem wyboru Polaka na Papieża.                                                                                                                                                     Spotkania głośnego czytania w bibliotece w Trześni, mają na celu odkrycie radości wspólnego czytania i zachęcenie dzieci do korzystania z księgozbioru biblioteki już od wczesnych lat dzieciństwa.
Dzięki przeznaczonym środkom finansowych z budżetu SOKiS dla biblioteki, wsparciu finansowemu z funduszy sołeckich z Trześni, Szydłowca i Woli Chorzelowskiej, a także otrzymanym środkom  finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka zakupiła nowości czytelnicze dla dorosłych czytelników, młodzieży i dzieci.