2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Podczas 67. posiedzenia Sejmu RP posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób zostali: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.
Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

Gustaw Herling Grudziński - (ur. 20 maja 1919 w Kielcach, zm. 4 lipca 2000 w Neapolu) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, podczas próby przejścia niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Jako przedwojenny sympatyk Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Odznaczony Orderem Orła Białego (1998).
Dorobek literacki:
•    1945 Żywi i umarli (Rzym) – debiut książkowy
•    1951 Inny świat (Londyn, wyd. polskie 1953)
•    1960 Skrzydła ołtarza (Paryż)
•    1963 Drugie przyjście (Paryż)
•    1969 Upiory rewolucji (Paryż)
•    1973 Dziennik pisany nocą 1971–1972 (Paryż)
•    1980 Dziennik pisany nocą 1973–1979 (Paryż)
•    1983 Podróż do Burmy (Londyn)
•    1984 Dziennik pisany nocą 1980-1983 (Paryż)
•    1986 Pierścień (Neapol)
•    1988 Wieża i inne opowiadania (Poznań)
•    1989 Dziennik pisany nocą 1984-1988 (Warszawa)
•    1993 Dziennik pisany nocą 1989-1992 (Warszawa)
•    1995 Portret wenecki. Trzy opowiadania (Lublin)
•    1997 Don Ildebrando: opowiadania (Warszawa)
•    1997 Gorący oddech pustyni (Warszawa) – finał Nagrody Literackiej Nike 1998
•    1999 Biała noc miłości (Warszawa)
•    2005 Wędrowiec cmentarny (Warszawa)
•    2007 Wiek biblijny i śmierć (Warszawa)

Gustaw Herling-Grudziński. Zdjęcie zrobione w więzieniu w Grodnie w 1940 roku