XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - zainspiruj się BIBLIOTEKĄ

W dniach 8 - 15 maja 2016 r. potrwa Tydzień Bibliotek w którym w sposób szczególny promuje się czytelnictwo i bibliotekę. Celem obchodów Tygodnia Bibliotek  jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”. Nowoczesność biblioteki, jej oferta edukacyjno-kulturalna i swobodny dostęp do korzystania z coraz bogatszych zbiorów oraz dostępu do Internetu, zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece ciekawie spędza się czas i poszerza horyzonty myślowe; jednym słowem – biblioteka inspiruje!